Sales Team: +44 115 888 2969

Kryofén Cryoniq

Kryofén Cryoniq

Kryofén je určený pre kryostimuláciu, ktorá sa čoraz častejšie používa pri liečbe reumatizmu a iných ochorení svalového a kostrového systému, ako aj pri zraneniach, opuchoch, popáleninách, a aj pri starostlivosti o krásu. Kryofén je jednoduché a spoľahlivé zariadenie, ktoré umožňuje efektívne využívanie kryostimulácie a zabezpečuje pohodlie a úplnú bezpečnosť pacienta. Prúd chladného vzduchu dosahuje pracovnú teplotu (-160 °C) iba 30 sekúnd po zapnutí zariadenia. Tok prietoku sa nastavuje postupne v závislosti od veľkosti povrchu, ktorý sa má ochladiť.

Kryofén bol v začiatkoch vytvorený ako nástroj primárne na lekárske účely. Od svojho zavedenia sa výhody aplikácie extrémneho chladu na kožu rozšírili i z lekárskej aplikácie na liečbu problémových oblastí tela tak, aby zahŕňali krásu, wellness a športovú rehabilitáciu, oblastí kde sa tešia rastúcemu úspechu.

Technická Špecifikácia

Špec.Value
Zdroj 220V AC, 50Hz
Nádrž YDS 30
Kapacita nádrže (litre) 31,5
Kapacita nádrže (kg) 25,2
Chladiace Médium: LN2
Odparovanie bez kryofénu (kg / 24h) 0,10
Odparovanie s kryofénom (kg / 24h) 0,50
Spotreba liter / min: 0.05
Cryotherapy Agent Consumption, Liter/min: -150°C
Čas prípravy, s: 0,30 s

logo cryoniq

Sledujte nás na

O Nás

Podpora

Headquarter

181. Manchester Road
Altrincham, Cheshire
United Kingdom
WA14 5NT
+44 115 888 2969

Slovak Branch

Komarnanska 9A
940 62, Nove Zamky
Slovak Republic

+421 915 761 802