Sales Team: +44 115 888 2969

FAQ - For Users

Základy CŤK

1. Ako funguje Celotelová Kryoterapia?

Kryosauna využíva kvapalný dusík pre zníženie teploty povrchu pokožky klienta na teplotu 10 stupňov Celzia po dobu 1,5 - 3 minúty. Receptory na pokožke reagujú na chlad a odosielajú správy do mozgu, ktorý reaguje na chlad ako povzbudzujúci prostriedok na regulovanie telesných funkcií. Zlepšuje schopnosť tela rozoznávať problémy a správne reagovať vo všetkých oblastiach, ktoré nemusia pracovať najefektívnejšie. Vystavovanie kože extrémnym teplotám tiež spúšťa uvoľňovanie protizápalových látok a endorfínov.

2. Je Celotelová Kryoterapia bezpečná?

Celotelová Kryoterapia je úplne bezpečná. Problémy môžu nastať iba v prípade ak klient vstúpi do kryosauny vo vlhkom oblečení, najmä mokrých ponožkách, vzhľadom na to že voda okamžite zamŕza pri veľmi nízkych teplotách. Výhodou jednočlenných komôr / sauny je, že v nich môžu byť dosiahnuté extrémne nízke teploty. Väčšina štúdií a výskumných publikácií boli vykonané s pomocou rovnakého typu komory akou máme v ponuke. Kvapalný dusík, ktorý sa používa na chladenie týchto komôr je rovnaký ako dusík, ktorý tvorí ovzdušie (v skutočnosti 78% ovzdušia), avšak je to stlačený´dusík v kvapalnej forme. Vo všetkých typoch kryosauny, klient dýcha vzduch z miestnosti. V žiadnom prípade nevdychuje dusík pokiaľ sú všetky pravidlá dodržané. Operátor zvyšuje platformu vo vnútri Kryosauny aby ramená klienta boli na úrovni s horným okrajom kabíny. Cieľom toho je držanie hlavy klienta nad parami dusíka. V minulosti vykonané bezpečnostné hodnotenia pomocou pulzného oximetra pre zaznamenanie nasýtenia krvi kyslíkom nenašiel žiadny pokles krvnej saturácie kyslíkom počas procedúry.

3. Je LN2 (kvapalný dusík) škodlivý?

Nie. Dusík je čistý plyn, ktorý nieje jedovatý. Vzduch, ktorý vdychujeme sa skladá zo 16% kyslíka, 1% vodíka, 78% dusíka a 5% ostatných zložiek. Dusík môže byť uložený v menších Dewarových nádobách alebo aj vo väčších tlakových nádržiach v závislosti na konkrétnych potrebách.

Pred Vstupom

1. Aké sú riziká celotelovej kryoterapie?

Celotelová kryoterapia je všeobecne veľmi dobre znášaná a má minimálne riziká. Avšak, riziká ktoré existujú sú najčastejšie spojené s kontraindikáciami. Medzi nimi sa nachádzajú ľudia s kolísavím krvným tlakom počas procesu to môťe byť až o 10 bodov (tento účinok sa zvráti po ukončení postupu, keďže sa obeh v okrajových častiach vráti do normálu), alergická reakcia na mimoriadny chlad (zriedkavé), začervenanie a popálenie kože (iba ak je klient vystavený nízkym teplotám dlhšie než je odporúčané).

2. Kto by nemal podstupovať celotelovú kryoterapiu?

Nasledujúce podmienky sú kontraindikácie pre celotelovú kryoterapiu: Tehotenstvo, ťažká hypertenzia (BP> 180/100), akútny alebo nedávny infarkt myokardu, nestabilná angína pectoris, arytmia, symptomatické kardiovaskulárne ochorenia, prítomný srdcový kardiostimulátor, periférne arteriálne okluzívne ochorenie, žilová trombóza, akútna alebo nedávna cievna mozgová príhoda, nekontrolované záchvaty, Raynaudov syndróm, horúčka, nádorové ochorenie, symptomatické pľúcne poruchy, poruchy krvácania, ťažká anémia, infekcie, klaustrofóbia, alergia na chlad, vek najmenej 18 rokov (súhlas rodičov na ošetrenie), akútne obličkové choroby a ochorenia močových ciest.

3. Aká je kryoterapia v porovnaní s ľadovým kúpelom?

Procedúry CTK majú veľmi odlišné výsledky ako ľadové kúpele. Tri minúty extrémneho, "suchého" chladu na vrchných vrstvách pokožky spôsobujú že mozog obmedzuje prietok krvi do vnútorného cyklu. CTK tak spôsobí, že telo uvoľňuje obohatenú krv. V ľadovom kúpeli pätnásť minút v chladnej vode spočiatku spôsobuje, že telo neprerušuje prietok krvi do končatín a výsledkom je znížená celková vnútorná teplota tela, podchladenie. V prípade, že máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa kryoterapie a jeho účinkov, neváhajte nás kontaktovať.

4. Is WBC comfortable?

Yes.  WBC involves dry, hyper-cooled air flowing over the skin surface; so the process never freezes skin tissues, muscles or organs.  The result is only a "feeling" of being cold.   The body is being tricked into believing that this extreme cold is life threatening.  Cryotherapy is a dry cold with no moisture and tolerable even to those who aren't particularly fond of the cold.

cryo faq for users

logo cryoniq

Sledujte nás na

O Nás

Podpora

Headquarter

181. Manchester Road
Altrincham, Cheshire
United Kingdom
WA14 5NT
+44 115 888 2969

Slovak Branch

Komarnanska 9A
940 62, Nove Zamky
Slovak Republic

+421 915 761 802